Klachtenprocedure

Ik doe mijn uiterste best om ervoor te zorgen dat je tevreden bent over mijn lactatiekundige zorg. Indien je niet tevreden bent over de geleverde zorg of je hebt een andere klacht, dan vind ik het prettig dat je dit eerst bij mij kenbaar maakt. Dan kunnen wij samen rustig je klacht bespreken en bekijken wat wij ermee kunnen doen.
Mocht je je ondanks een aanvullend gesprek niet gehoord voelen, of is de uitkomst onbevredigend, dan kun je een klacht indienen bij de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL). Via de vereniging wordt een klachtenprocedure opgestart. Meer informatie vind je op hun website.
Ook is de praktijk aangesloten bij Klachtenportaal ZORG. Iedere zorgaanbieder is verplicht een klachtenregeling te hebben die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz). Het Klachtenportaal ZORG is een onafhankelijke organisatie, waar je ook een klachtenprocedure kunt starten.